အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ Odoo ERP ကို စတင္မိတ္ဆက္ေပးလုိက္ပါတယ္
သင့္ရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ျမင္ေစဖုိ႔ အက်ိဳးရွိေစမယ့္ Business System ကို ရယူႏိုင္ဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္လာပါျပီ

We don't want messy office. We want tidy office with productive IT systems

ဒီပုံေလးထဲကလုိပဲ သင့္ရဲ႕ရုံးခန္းတြင္းမွာလည္း ရႈပ္ပြေနျပီလား ?

  • စာရြက္စာတမ္းေတြ အျပည့္နဲ႔ ေနရာမလပ္ျဖစ္ေနျခင္း

  • စာရြက္စာတမ္းတစ္ခုကို ရွာေဖြရန္ မလြယ္ကူျခင္း

  • Customer Invoice တစ္ခုကို ရွာဖုိ႔အတြက္ အခက္ေတြ႔ေနျခင္း

  • Customer နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို မရွာႏိုင္ျခင္း

  • သင့္လုပ္ငန္းနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ Report မ်ားကို အခ်ိန္နဲ႔ တစ္ေျပးညီ မသိရွိႏိုင္ျခင္


သင့္မွာသာ ဒီလုိ ျပနာေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရျပီဆုိရင္ေတာ့ အျမန္ဆုံးေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔
လုိပါလိမ့္မယ္ေနာ္…

သင့္ရုံးခန္းမွာ ျပည့္က်ပ္ေနတဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္သလုိ သင့္လုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအားလုံးကို Software တစ္ခုတည္းနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မယ္လုိ႔သာ စဥ္းစားၾကည့္လုိက္ပါ

ဒါ့အျပင္ ကုန္က်စရိတ္ေလ်ာ့နည္းျပီး အခ်ိန္ကုန္လည္း သက္သာေစႏုိင္တာမို႔ သင့္မိသားစုနဲ႔အတူ ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ အခ်ိန္ေလးေတြကို ကုန္ဆုံးႏိုင္မွာပါ။.

ဒီလုိမ်ိဳး အက်ိဳးရလဒ္ေတြကို ရယူခံစားႏုိင္ဖို႔ စိတ္ပါ၀င္စားတယ္ဆုိရင္ ဒီေနရာေလးမွာ
၀င္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္

COMING SOON

Odoo ERP ကိုအသုံးျပဳျပီး သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ အေကာင္းဆုံးရလဒ္မ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕တစ္ခုတည္းေသာ Consultingကုမၸဏီ


Nisu Consulting သည္ Odoo ERP နယ္ပယ္တြင္ Client မ်ား၏ ယုံၾကည္မႈကို အခိုင္အမာ ရရွိထားျပီး ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ရရွိထားတဲ့ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္
ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ Odoo ERP ကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္
ဒီ့အတြက္ေၾကာင့္ ယခုအခါ Nisu Consulting သည္ ႏုိင္ငံေပါင္းစုံမွ ကုမၸဏီမ်ား၏ ရွာေဖြကမ္းလွမ္းမႈမ်ားကို လက္ခံရရွိထားျပီး Odoo Expert အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို ရရွိထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အေကာင္းဆုံးနဲ႔ အကၽြမ္းက်င္ဆုံးေသာ Odoo Consulting ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Nisu Consulting ႏွင့္ ဆက္သြယ္ျပီး သင့္လုပ္ငန္းနဲ႔ သင့္ေတာ္တဲ့ Odoo ERP ကို အခုပဲ ရယူလုိက္ပါ

အခမဲ့ Consultation ရယူႏိုင္ဖို႔ အခုပဲ ဆက္သြယ္လုိက္ပါ..

Odoo ERP by Nisu in Myanmar

Nisu Consulting ကိုယုံၾကည္စြာနဲ႔ လက္တြဲခဲ့ေသာ Client မ်ား

 

Client ေတြဟာ ဘာေၾကာင့္

Nisu consulting ကို   ေရြးခ်ယ္ၾကတာလဲ? 

ျပည္တြင္း ၊ ျပည္ပ CLIENTS မ်ားက ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ၾကသည့္ အေၾကာင္းရင္း 
ထိေရာက္မႈရွိျခင္း

Agile Project Management ကို 
အသုံးျပဳျပီး Project ေတြကို အခ်ိန္မီ ျပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ပါတယ္

အေတြ႕အၾကံဳမ်ားရွိျခင္း

Odoo Projects မ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ 
အေတြ႕အၾကံဳမ်ားရွိျခင္းဟာလည္း Client ေတြက Nisu Consulting ကို
ေရြးခ်ယ္ရတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းအရင္း  
တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္

အသိပညာ ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ

Nisu Consulting မွ Consultantမ်ားသည္ အသိပညာဗဟုသုတပိုင္း ႏွင့္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈပိုင္းဆုိင္ရာတုိ႔တြင္
ျပည္တြင္း ျပည္ပ Client မ်ားႏွင့္
ေကာင္းစြာ ယွဥ္တြဲ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္

အေကာင္းဆုံး အရည္အေသြး

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ High Premium Client ေတြအတြက္ Odoo Project မ်ားႏွင့္ Traning မ်ားကို အေကာင္းဆုံးနဲ႔ အရည္အေသြး အျပည့္အ၀ဆုံး ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္